Stolp z uro   Zvonik
Deželna hiša   Topniški branik
Kunsthaus   L´Isola sul fiume Mur
Katedrala   Mavzolej 
Trg Sclossberg   Mestni park
Bazilika Marija Tolažnica   Cerkev v mestnem
Franciškanska cerkev   Cerkev Marije